ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe https://masku.ee isikuandmete vastutav töötleja on Masku Baltic OÜ

J.Smuuli tee 43
Tallinn
11415
Reg. nr. 11193203
Telefon +372 6338929
Email: info@masku.ee 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

 • ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress
 • kauba kohaletoimetamise aadress
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
 • pangakonto number
 • klienditoe andmed

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieeslistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja
teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuste osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ning juriidiliste kohustuste täitmiseks, nagu raamatupidamine ja vajadusel tarbija ja teenusepakkuja vaheliste arusaamatuste lahendamisel.

Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks:

 • veebipoes esitatud tellimuste täitmine
 • veebipoe kliendisuhete haldamine ning kliendiga suhtlemine
 • kliendi päringutele vastamine
 • õiguslik huvi
 • tarbijaharjumuste analüüsimine
 • müügistatistika koostamine
 • teenuste haldamine ja arendamine

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Masku Baltic OÜ on õigustatud edastama isikuandmeid veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks ning Masku Baltic OÜ poolt volitatud raamatupidamisteenuse osutajale.

Nimi, telefoninumber, e-posti aadress ning aadress edastatakse transporditeenuse pakkujale

Masku Baltic OÜ sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Masku Baltic OÜ poolt volitatud Maksekeskus AS turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Maksekeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Maksekeskuses paiknevas serveris.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse https://masku.ee serverites ning maksega seotud andmeid hoitakse Maksekeskuses paiknevates serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. 

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

https://masku.ee veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine https://masku.ee veebipoe volitatud töötlejatele, sealhulgas transporditeenuse pakkuja, raamtupidamine, andmemajutus ning kaardi- ja internetimaksete tehingud, toimub Masku Baltic OÜ ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel.

Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ning teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota (külalisena), siis saab tutvuda isikuandmetega klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Ostu sooritamiseks annab Klient nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks kinnitades seda vastava märkega ostukorvi jaluses. Nõusoleku saab tagasi võtta Masku Baltic OÜ klienditoe kaudu või e-posti teel tellimus@masku.com

Säilitamine

Veebipoes kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul, kui neid andmeid on vaja säilitada raamatupidamiseks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kliendikontota (külalisena) sooritatud ostutehingute ajalugu säilitatakse 3 aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel tellimus@masku.com.

Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.

Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks vaid siis, kui klient on andnud vastava nõusoleku, ehk liitunud veebipoe uudiskirja tellimusega. Ostu sooritamiseks sisestatud e-posti aadressi otseturunduseks ei kasutata. 

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada, teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel
kliendi elukohale või ajutise 
viibimispaigale lähimas esinduses:

 • Tallinn: Peterburi mnt. 62a Tel: 6338929
 • Tartu: Sõbra 58 Tel: 776 3091

või e-posti teel tellimus@masku.com.

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).