Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe http://masku.ee isikuandmete vastutav töötleja on Masku Baltic OÜ

J.Smuuli tee 43
Tallinn
11415
Reg. nr. 11193203
Telefon +372 6338929
Email: info@masku.ee 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

  • ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress
  • kauba kohaletoimetamise aadress
  • pangakonto number
  • klienditoe andmed

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja
teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil ning juriidiliste kohustuste täitmiseks, nagu raamatupidamine ja vajadusel tarbija ja teenusepakkuja vaheliste arusaamatuste lahendamisel.

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Masku Baltic OÜ on õigustatud edastama isikuandmeid veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks ning Masku Baltic OÜ poolt volitatud raamatupidamisteenuse osutajale.

Nimi, telefoninumber, e-posti aadress ning aadress edastatakse transporditeenuse pakkujale

Masku Baltic OÜ sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Masku Baltic OÜ poolt volitatud Maksekeskus AS turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Maksekeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Maksekeskuses paiknevas serveris.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse http://masku.ee serverites ning maksega seotud andmeid hoitakse Maksekeskuses paiknevates serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. 

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

http://masku.ee veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine http://masku.ee veebipoe volitatud töötlejatele, sealhulgas transporditeenuse pakkuja, raamtupidamine, andmemajutus ning kaardi- ja internetimaksete tehingud, toimub Masku Baltic OÜ ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel.

Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega tutvumine ning muudatuste tegemine toimub Masku Baltic OÜ klienditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Ostu sooritamiseks annab Klient nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks kinnitades seda vastava märkega ostukorvi jaluses. Nõusoleku saab tagasi võtta Masku Baltic OÜ klienditoe kaudu või e-posti teel tellimus@masku.com

Säilitamine

Veebipoes sooritatud ostutehingute ajalugu säilitatakse 3 aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel tellimus@masku.com.

Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul.

Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks vaid siis, kui klient on andnud vastava nõusoleku, ehk liitunud veebipoe uudiskirja tellimusega. Ostu sooritamiseks sisestatud e-posti aadressi otseturunduseks ei kasutata. 

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel
kliendi elukohale või ajutise 
viibimispaigale lähimas esinduses:

  • Tallinn: Peterburi mnt. 62a Tel: 6338929
  • Tartu: Sõbra 58 Tel: 776 3091

või e-posti teel tellimus@masku.com.

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).